לילד יש פריחה ונפיחות

שלום, הבת שלי עושה משהומדהים, ביום השלישי שילדי כמעט לא ישן, ברגע שהיא נרדמת, מתחיל להיות מוכתם ונפוח, וטמפרטורה היתה לנו על האמבולנס אמר לתת טיפות של אלרגיות, והיום היו בבית החולים. שם הם פורשים את ידיהם, הם אומרים, לגלות מה האלרגיה. הם חשבו על רהיטים, הם הגיעו לבית אחותם בבית אחר, הם שכבו. אותו דבר. אני מבקש ממך לעזור לי, עם מי עלי לפנות?

תשובות לשאלה (0)

קבל תגובה חופשית מן עורכי הדין הטובים ביותר של האתר.

28,265 תשובות לשבוע

קבל תגובה חופשית מהרופאים הטובים ביותר באתר.

  • זה בחינם
  • זה פשוט מאוד
  • זה אנונימי

28,265 תשובות לשבוע