טיפול סיעודי לבצקת ריאתית קרדיולוגית

נתוני בדיקה קלינית לא תמיד מבחינים בין בצקת ריאתיוגנית ריאתית (COP) לבין ARDS. עם זאת, בשלבים המוקדמים של הפיתוח, ישנם הבדלים מסוימים (לוח 22-2).

בצקת ריאות קרדיוגנית מתרחשת עקב לחץ מוגבר הנימים הריאתיים על רקע החדירות הרגילה של כלי ריאתי.

הביטויים הקליניים של ARDS אינם נראים מיד,כמו בהלם Cardiogenic, אבל בהדרגה: הגדלת קוצר נשימה. ציאנוזה. צפצופים בריאות ("ריאה רטובה"). צילום רנטגן גילה חדירת ריאות דו-צדדית על רקע דפוס ריאתי שלא השתנה קודם לכן.

תמונה אקראית מתוך מאגר הידע:

שימו לב בבקשה! מידע באתר
www.humbio.ru מיועד אך ורק לחינוך
למטרות מדעיות