בצקת ריאות נוירוגנית

בצקת ריאות נוירוגנית מתואר במחלותCNS באנשים ללא הפרות קודמות של הפונקציה של החדר השמאלי. הוכח באופן ניסיוני כי העלייה בנימה הסימפתטית ממלאת תפקיד חשוב בהתפתחות הבצקת הריאותית, אולם מנגנונים מדויקים לא הובהרו. זה ידוע כי גירוי של עצבים סימפתטיים גורם לעווית של arterioles. לחץ דם מוגבר וריכוז המודינמיקה; בנוסף, ניתן להפחית את תאימות החדר השמאלי. כל זה מוביל ללחץ מוגבר באטריום השמאלי ובצקת ריאות, המבוססת על הפרעות המודינמיות. ישנן ראיות ניסיוניות כי גירוי של adrenoreceptors באופן ישיר מגביר את החדירות של נימים, אבל זה אפקט חשוב פחות בחוסר האיזון בין לחץ הידרוסטטי או אונקוטי.

תמונה אקראית מתוך מאגר הידע:

שימו לב בבקשה! מידע באתר
www.humbio.ru מיועד אך ורק לחינוך
למטרות מדעיות