גורם לבצקת המוח אצל קשישים

כאמור, הגורם לבצקת ריאות הוא לבחוסר יעילות. הלב אינו מסוגל לשאוב את הדם באופן מלא, ולכן הוא קופא על מקומו במעגל קטן של מחזור הדם (הריאות). עודף הדם בכלי הדם של הריאות גורם הזעה של נוזל מן כלי לתוך alveoli של הריאה. ונוכחות של נוזל הריאות גורמת לכישלון נשימתי. תסמינים: הגדלת קוצר נשימה, הקצאת קצף מדרכי הנשימה. עם מתן טיפול רפואי בזמן, הפרוגנוזה היא חיובית. ללא סיוע, התוצאה הקטלנית היא אפשרית. כדי למנוע בצקת ריאות, טיפול תומך מוכשר של מחלות לב נדרשת. עם כזה פתולוגיה כרונית, תרופות צריך לקחת ברציפות.